'שבת הגדול' זכתה לריבוי פנים והסברים, במה שלא זכתה אף שבת אחרת. היא כנראה גדולה כל כך עד שאין טעם אחד מסוגל לבטא את מכלול ענייניה למרות שאין יודעים למה (הרב עוזי קלכהיים זצ"ל).

לאורך כל הדורות ניתנו הסברים רבים נתנו לגדולתה של שבת הגדול. אחד ההסברים הוא האומץ וזקיפות קומתם של בני ישראל – שעבר מעבדות לחירות, ממצב של עם עבדים שחוח במצרים, שכרע תחת הנטל המצרי לעם חופשי שעיצב את ההיסטוריה האנושית עד היום. עם העבדים הזה, זקף את קומתו ואמר לכוח השלטוני: "עד כאן! אנו לא מוכנים יותר לחיות תחת משטר העריצות שלך" – וכך גם אמרנו לאומות העולם בהקימנו את מדינת ישראל שהיא פלא אדיר שאין דוגמתו בעולם כולו.

תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏פעילויות בחוץ‏ ו‏טבע‏‏‏

שבת הגדול – כמעט נחתנו על הירח

חודש ניסן, שכפי שציינתי בפוסט הקודם שעסק בחודש ניסן – חודש שנכנס אלינו בשבת שעברה, הוא חג שכבר בשמו כלולה המילה "נס". ואכן, חודש מבורך זה, גם מבחינה נומרולוגית, האיר ביתר שאת את הניסים, הנפלאות והברכות הגדולות להם זכה עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה – ומעבר לכך את ההישגים הגדולים ששינו את פני העולם. אתמול, יומיים לפני שבת הגדול, זכה עם ישראל להישג אדיר נוסף: חללית ישראלית שהגיעה אל הירח – וכמעט הצליחה לנחות עליו. כמעט נחתנו על הירח. ישראל היא המדינה השביעית בלבד, מכל אומות העולם שרשמה הצלחה כזו. אמנם הפעם החללית לא הצליחה לנחות, אבל בפעם הבאה זה יקרה! בדיוק כפי שהכל קורה: כל דמיון בלתי אפשרי אנו הופכים לאפשרי ולמציאות שהעולם משתאה עליה.

אכן דרך ארוכה מלאת תלאות עבר עם ישראל בדרכו אל הכוח והעוצמה שאנו חווים היום אי אפשר לכמט את היכולות המדהימות בהם נחנו אבל, הניסים היו תמיד חלק בלתי נפרד מאיתנו הם ליוו אותנו שומרים ותמיד עומדים לצידנו במישור האישי והלאומי.

חברים שבת גדול שמח מבורך ומלא ניסים אישיים ולאומיים.