חודש ניסן – ראש החודשים


חודש ניסן: ביהדות ראתה מאז ומעולם את חודש ניסן כחודש מרכזי והוא כמובן, היה  ונותר מהחודשים החשובים ביותר ביהדות, גם כאשר חודש תשרי החליף אותו כ"ראש השנה". ואכן, חשיבותו של חודש זה בלטה מאד כאשר ראש החודש עצמו שימש בתקופת התנ"ך וגם  בתקופת התלמוד כתאריך שבו התחילו למנות את שנות מלכי יהודה.

כפי שכבר נאמר בפתח הדברים, ניסן מופיע בתורה כחודש הראשון של השנה העברית, למרות שהוא השביעי במניין החודשים העבריים, שמתחילים כידוע בחודש תשרי ואחריו באים חשוון, כסלו, טבת, שבט ואדר – ורק לאחר מכן מגיע ניסן.
אבל חשוב לדעת שניסן הוא לא רק החודש העברי הראשון של השנה העברית, כפי שמופיע בתורה.

חודש ניסן נקרא בתורה בשלושה שמות:

ניסן  – הוא השם הידוע של החודש. בתוך השם הזה נרמזות משמעויות נוספות: ניסים. ההתייחסות היא לניסים גם במישור הלאומי הגדול, כלפי כל עם ישראל, אבל גם ניסים אישיים ופרטיים. הניסים הפרטיים נוצרים למעלה בשמים ויורדים ארצה, כך שכל אדם מקבל אותם מלמעלה ויוצר אותם כאן, למטה.
ראש חודשים –  התורה מכנה חודש זה בשם "ראש החודשים" – משני טעמים,  הן במובן של ראשון, כתחילת המספרים אך גם במובן של חשיבות – כ"ראש". זאת, כמובן וכפי שאנו יודעים, הראש הוא המוביל, כמו הביטויים "ראש חץ", "ראש הממשלה" וכו'.
חודש האביב  – זהו החודש שבו החורף מפנה את מקומו ולאחר תרדמה של עולם הצומח והטבע בכללותו, ישנה פריחה, צמיחה וליבלוב. כמובן, ההתעוררות מן התרדמה של החורף היא גם במובן הסימלי, של ההתעוררות הרוחנית. מעניין לתיין, כי למדע כבר ידוע זה זמן רב, שמיעוט האור (בחורף) גורם לדיכדוך ואילו האור המתגבר, המתחיל עם האביב והפריחה, מחיים את הנפש.

סיכום הייחודיות של ניסן

אם לסכם את הדברים, חודש ניסן הוא חודש מיוחד שהתורה מתייחסת אליו בשלושה היבטים: 1. "ניסן" מגלם בשמו ניסים לאומיים יחד עם אישיים ופרטיים 2. הוא "חודש ראשון", המבטא יזמות, בניה והתחלות חדשות בחיי העם והאדם הפרטי. 3. "חודש האביב", המסמל ליבלוב מחדש, פריחה, צמיחה ושפע בחיי העם והאדם הפרטי.  

בחודש המיוחד הזה, חודש ניסן, היו עפ"י המסורת מאורעות חשובים בתולדות עם ישראל:

  • מדרש תנחומא קובע שיום הולדתו של יצחק אבינו הוא יום א' בניסן.
  • המשכן (שקדם לבית המקדש) נבנה בחודש ניסן.
  • נדב ואבינדב, שני בניו של אהרון הכהן, אחיו של משה רבנו, ניספו בא' בניסן, על שהקריבו אש זרה.
  • יום מותה של מרים הנביאה, אחותו של משה רבנו, הוא י' בניסן.
  • יהושע בן נון, יורשו של משה, המצביא הגדול שהכניס את בני ישראל לארץ ישראל, נפטר ב בכ"ו בניסן.

בתקופות הקרובות יותר לתקופתינו נולדו  בא' בניסןו:

מכאן אני שולחת לכל אחת ואחד מאיתנו חודש טוב, שבו יחולו ניסים וברכות, צמיחה, שפע והתחלות חדשות ומבורכות.