מספר מטרת החיים 3

מספר מטרת החיים 3: מטרת חייך בעולם הזה

היא לבטא את עמספר מטרת החיים 3צמך בכל תחום עליו אתה חושב.

אתה תקשורתי, יצירתי בעל מעוף ולא קונבנציונלי.

מספר מטרת החיים 3: צריכים לשמוע אותך

אנשים בעולם הזה צריכים לשמוע את דבריך,

באמצעות תקשורת, כתיבה או דיבור. חלק

ממטרת חייך היא להיות ממוקד מטרה ולא להתפזר.