מספר הקארמה 8

בעלי מספר הקארמה 8 זוכים בהישגים הקארמיים הגדולים ביותר כאשר הם חדורי אמונה

ופועלים ללא ליאות להשגת מטרותיהם בלי לחשוש לרגע ממה יגידו האחרים. מאחר שבדרך

כלל הם אנשים עשירים, הם קוצרים את מה שהם זורעים באמצעות מתן מעשר (10 אחוז)

מהכנסותיהם לצדקה. החשש הגדול שלהם הוא מפני העוני. אחרים רואים בהם ממבט ראשון

אנשים חמדנים ושיטחיים.