מספר הקארמה 22

בעלי מספר הקארמה 22 ישפרו מאד את הקארמה שלהם אם יצליחו להשתלט על המחשבות

המתרוצצות בתת-ההכרה שלהם. מאחר שהם מתמחים בהגשמת חלומותיהם, עליהם לבחור

בקפידה ובזהירות את מחשבותיהם – כדי להגשים מחשבות חיוביות ולא מחשבות שליליות.

מחשבות חיוביות מולידות דברים טובים במציאות. מחשבות שליליות לעומת זאת יוצרות

חסימות בדרך להצלחה ושיגשוג. חששכם הגדול ביותר, בעלי מספר הקארמה העוצמתי הזה,

הוא לאכזב את זולתכם.  האחרים יקבלו עליכם רושם ראשוני חיובי מאד ויראו בכם מנהיגים

או מנטורים – והם אכן צודקים בכך.