Fotolia_4464060_SandClockמספר הזהות עפ"י הנומרולוגיה

האם מספר הזהות עפ"י הנומרולוגיה הוא אותו מספר האישי של כל אחד מאיתנו, או שמא הוא רק סידרה של מספרים אקראיים? האם מדובר בקוד סודי המכיל את סודות חייו של האדם הנושא את המספר? מה מסתתר בתוך הספַרות של מס' תעודת הזהות? של כל אדם בנפרד? אומר כבר עכשיו, לא מדובר ב"סתם" ספרות ראנדומליות… 

מה צופנות בחובן אותן ספרות מסתוריות?

 השיטה הייחודית שפיתחתי, חקר מספר הזהות, מספקת ידע מדהים לגבי עברו – ועתידו – השנים המדויקות בהן התרחשו ויתרחשו אירועים שונים (קריירה, הורות, נישואים, אהבת, פרדות וכו')  במהלך חייו.

 מספר הזהות עפ"י הנומרולוגיה, בשיטה הייחודית שלי,  בניגוד לגישות מיסטיות שונות המציגות בפנינו את הטוב או את הרע, קובעת שתעודת הזהות שלנו  מכילה ערך מוסף ומפתיע,  מעבר לכל דמיון. היא יודעת לנתח את אופי האדם ברמת דיוק ופירוט מדהימים: היא מציגה את הליקויים שאנו מתמודדים איתם, היא מעבירה אלינו תוכנית עבודה ונותנת לנו תוכנית בקרה לשנים הבאות.                                                                                                                                                                                                       

פיענוח הקוד הסודי של חייך, שהוא מספר הזהות עפ"י הנומרולוגיה, מביא תוצאות – ואלה, יש להדגיש,  משתקפות באופן מיידי בכל מפגש ייעוץ אישי. אך לא רק במפגשים בינאישיים של "אחד על אחד": התוצאות הן מיידיות גם  בהרצאות ובסדנאות שאני מעבירה לקבוצות קטנות וגדולות שגם בהן מתאפשרת,  בהתאם לדינמיקה המתפתחת בהן, חשיפה אישית.

 במקביל, מעבר לניתוח המידע במסגרות הללו, נבנית כל הרצאה ו/או סדנה כמכלול חווייתי  הוליסטי, שעוסק אמנם במידע אישי (כאמור,  על בסיס ניתוח של מספר זהות אישי),  אך מעצים את הגילויים האישיים לרמת הקבוצה ובכך נוצרת חוויה קבוצתית מרתקת וסוחפת.

המשתתפים הם חלק בלתי נפרד וסינרגטי מן ההתרחשות בסדנאות ובהרצאות. הסיפורים האישיים,  גם אם המשתתפים באים עם מידה כזו או אחרת של ספקנות, מעוררים אותם לחשיבה מחדש על החסמים השונים בחייהם ועל הדרכים להשתחררות מחסמים אלה. זאת,  באמצעות המדריכים הסמויים, שהם-הם הקוד הסודי של חייך –  שמגולמים בתוך מספר הזהות האישי עפ"י הנומרולוגיה – מדריכים שהם באופן מיסתורי  סימני דרך בחיינו אך לא פעם הם תמרורי אזהרה.

Fotolia_4464060_SandClock