ילידי ספטמבר

ילידי ספטמבר, החודש התשיעי בלוח השנה (מעניין לציין, כי השם "ספטמבר" נובע מן המספר 7 דווקא – אבל על כך בפעם אחרת). יליד ספטמבר חיים אם כך תחת ההשפעה הדרמטית של המספר 9 וסובלים מן ההשפעה של מספר זה, בדומה לזה של המספר 7 – כלומר מצויים בבילבול.

ילידי ספטמבר – בילבול כתכונת יסוד

הבילבול של ילידי חודש ספטמבר הוא בכל הנוגע לדרכם בחיים. הבילבול הזה מתעצם בשל שאיפה עזה לחופש טוטאלי ונטייה חזקה לפריקת עול. אנשים אלה מתאפיינים בחוסר רצון לציית למסגרות ולסמכות שמעליהם. זאת ועוד ולמרבה הצער, בני החודש סובלים מחוסר משמעת עצמית. לפיכך, רמת המחוייבות שלהם לביצוע מטלות נדרשות נמוכה ביותר. כתוצאה מכך, הם דחיינים כרוניים של מטלות כמו עמידה בזמנים, הכנת שיעורים ומאמץ להשגת מטרות, נמוכה מאד.

ילידי ספטמבר – הישגים גבוהים אבל חסרי יציבות

כאשר משלבים בתכונות שציינתי (דחיינים, פורקי עול ובעלי שאיפה חזקה מאד לחופש מוחלט) את היותם אקטיביים מאוד ולא פעם היפר-אקטיביים, נפגעת מאד היכולת שלהם להתמיד בלימודים. עם כל זאת, עומד לזכותם של בני חודש ספטמבר צד חיובי מאד – למרות הדחיינות ולמרות ההתנערות מסמכות, הם בעלי רמה גבוהה של הישגים בתחום הלימודים. הם מצליחים לקבל ציונים גבוהים גם כאשר הם אינם עושיםילידי ספטמבר

שום מאמץ מיוחד.

מנגד, המאפיינים המנוגדים האלה הם אלה אשר מובילים אותם לבילבול – כפי שציינו בתחילת הדברים. במילים ברורות יותר, לילידי חודש ספטמבר אין כיוון ממוקד בחיים.

קשה להם להתמקד במקצוע, או להתמיד בתחום אחד שבו יביאו לידי ביטוי את היכולות הגבוהות שלהם.

במקום התמקדות והישגים הנרכשים כתוצאה מכך, הקופצנות שלהם והיותם עסוקים בגילויים חדשים שוב ושוב, מונעת מהם להתקדם במקום אחד, או ביחסים עם אדם אחד. למעשה, הכל מעניין אותם. הם שמחים לגלות תחומים רבים ושונים זה מזה. כתוצאה מכך, דעתם מוסחת במהירות והם עוברים מנושא מרתק אחד לנושא מרתק אחר. זוהי גם הסיבה לכך שגם הקשרים שלהם עם אנשים נתונים לעליות ומורדות. כך גם לגבי קשרים זוגיים – הם מאבדים ענין מהר למדי ושאיפתם לחופש אישי גוברת על יכולתם לייצר יציבות בחיי הזוגיות.