חתימה טובה

חתימה טובה. בימים אלה, בין ראש השנה לבין יום הכיפורים, אנו נוהגים לאחל "חתימה טובה". מה שמיוחד בצירוף המילים הזה הוא שבימים "רגילים" אנו נוהגים להשתמש במילה "חתימה" באופן שיגרתי, מבלי לייחס לה משמעויות נסתרות כלשהן. אנו אומרים אותה וממשיכים הלאה בעיסוקינו היומיומיים. אולם, בימים המיוחדים האלה של בין ראש השנה ליום הכיפורים מקבלת מילה זו משמעות נוספת, נעלה והרת-גורל. יתרה מכך, בימים כתיקונם, איננו מצרפים למילה "חתימה" את המילה "טובה" והצירוץ הזה הוא ייחודי לימים האלה של בין ראש השנה ליום הכיפורים.

חתימה טובה - בשופר גדול ייתקע.בימים אלה מקבלת המילה חתימה צליל, עוצמה וייחוד, שכן "החתימה" מפסיקה להיות עוד פעולה ארצית וביורוקרטית, אלא סיומו של הליך שיפוטי בבג"ץ של מעלה, במעמד צד אחד בלבד. אנו אמנם לא יכולים להיות נוכחים בבית משפט עליון זה, אבל אנו יכולים להגן על עצמנו באמצעות תפילות בבית דין של מטה: בבתי-הכנסת ובחדרי הלב, להודות בחטאינו כלפי בני-אדם וכלפי הבורא, להביע חרטה ולהתחייב לשנות את דרכינו.

יחד עם זאת, אנו נשארים עם סימן שאלה גדול: הקולות הולכים לכיוון שערי השמיים בתקווה שהתפילות נשמעות, אך אין לנו שום יכולת לדעת מה יהיו תוצאותיהן. אנו, נתונים לחסדי המרומים בלבד ודיננו נחרץ ונחתם שלא בפנינו, בלי לדעת מהו גזר-הדין, האם לשבט, או לרחמים. לכן, כאשר אנו מברכים ב"חתימה טובה", יש בכך יותר משאלת לב, תקוות ותחינות שאכן דיננו ייגזר לטובה, שבתינו יהיו מלאי שמחה, שהזוגיות תפרח ותתחזק ושהפרנסה תהיה בשפע ושהבריאות תהיה איתנה.

"חתימה טובה" – אין מקריות

המילה "חתימה" איננה מקרית בהקשר של יום הכיפורים. בימים האלה שלפני היום הקדוש הזה היא משלבת בתוכה עוצמה רוחנית ותדר אנרגטי גבוה מהרגיל, היא חותמת את השנה שעברה ומחתימה את השנה החדשה.

מבחינה נומרולוגית מספרה של המילה "חתימה" הוא 22. מספר זה אינו מספר רגיל: הוא נחשב לאחד ממספרי הועצמה ("מאסטר") הגבוהים ביותר, בעל תדר אנרגטי גבוה ומיוחד, שכמו מספרי המאסטר האחרים, אסור לצמצמו לסיפרה אחת (כמו במספרים נומרולוגיים "רגילים").

אני מברכת כל אחת ואחד מאיתנו, את כל בני משפחותינו ואת כלל עם ישראל, בגמר חתימה טובה ובשנה טובה מאי פעם.