חודש אלול, שאנו מצויים בו כעת, איננו בשום אופן עוד "סתם" חודש. זהו למעשה חודש שבו אנו מתכוננים לקראת חודש תשרי, החודש שבו מתנקים ומזדככים בתקופה קצרה של הימים ("הימים הנוראים") שבין ראש השנה ליום כיפור, שבו נחתם גורלנו. אלה הימים שבהם אנו עושים חשבון נפש נוקב, לגבי כל מעשינו, הן ביחס לאחרים והן ביחס לאלוהים. זהו שלב חשוב, שלא יכול לבוא בלי שנפנים שאנחנו רק גרגרים קטנטנים ביחס ליקום הגדול ולבריאה. זוהי גם ההזדמנות שלנו להעריך מחדש את משמעות הקיום שלנו וביקורת עצמית עמוקה מתוך בחינה אמיתית של מעשינו וההשלכה שלהם עלינו ועל הסובבים אותנו. 

 לא סתם חודש אלול מכונה בשם "חודש הרחמים והסליחות". זהו החודש שבו אנו מפשפשים בכל מה שעברנו במשך כל השנה ונהנים מהזדמנות להכיר בחטאים ובשגיאות שעשינו וגם להתחרט על חטאים כלפי שמים וכלפי אנשים שפגענו בהם ולבקש מהם מחילה. זאת, כמובן לא רק בחברים, מכרים או אנשים זרים, אלא גם בבן או בת הזוג, גם אם פגענו שלא במתכוון. מצד שני, יש בידינו גם לסלוח לאלה שפגעו בנו, אם במזיד ואם שלא בכוונה וגרמו לנו נזק כלכלי, רגשי או כל נזק אחר.

בעצם, כל מה שנאמר קודם, לגבי האפשרויות הגלומות בחודש הזה, הוא גם בעל עוצמות נומרולוגיות גדולות מאד, מאחר שהמילים "מחילה", "סליחה", "רחמים", כוללות בתוכן, מבחינה נומרולוגית את המשמעות של "בר-מזל".

משמעות חודש אלול - הזדככות פנימית והבנה של משמעות החיים.

משמעות חודש אלול – הזדככות פנימית והבנה של משמעות החיים.

חודש אלול – רוחניות  מתגברת

אלא שבדיקת המילים הללו מעלה אלמנטים שהם הרבה יותר עמוקים. כידוע, יש משמעות עמוקה מאד למילים ביהדות – עד כדי כך שבקבלה מציינים שהעולם נברא במילה. ואכן, למילים העבריות ואפילו לצורתן, יש משמעויות מיסטיות עמוקות. הבה נבחן את המילה "רחמים", שהשורש שלה הוא ר.ח.ם. מעבר למשמעות המיידית שלה "רחם" – שהוא המקוםן שבו מתחילה הצמיחה (רחם האשה) האות "ר", הראשונה של השורש, היא בסך הכל קו אופקי שמתחבר לקו אנכי. אותץ זו היא לכאורה רק חלק מן האות "ח", שבאה לאחריה. ה"ח" לעומת זאת, עומדת יציבה על שתי רגליים. אולם, האות הבאה, האחרונה, היא "ם" – שהיא מבנה סגור לחלוטין מכל צדדיו.

מדהים: יש כאן רצף של התפתחות מאות פתוחה, לא יציבה שנראית כעומדת ליפול, אל מבנה סגור ויציב לגמרי, מסמל התפתחות וצמיחה של הנפש, ממצב פרוץ העלול להתערער מכל משב רוח  עד מצב של שלמות. הנפש במצב הזה יכולה לעמוד בפני משברים ומתקפות חיצוניות – ומצד שני להיות כלי שמכיל עוצמה אדירה של יכולת לסליחה ולמחילה. זאת,  מבלי שיעופו דרך הפתחים הפרוצים שבאות "ר" ודרך הפתח שבאות "ח". זהו האופן שבו הנפש שלנו מתחזקת בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. ממצב שבו הנפש שלנו חסרת הגנות ופרוצה כל עבר, שקועה במלחמות היומיום, על האכזבות והכעסים, השנאות והתיסכולים שבהם, לרבות המשברים בזוגיות, אהבות, הכמיהה להריון שאינה מתממשת ועוד – למצב שבו הנפש בונה את קירות המגן שלה במהלך עשרת ימי התשובה. ה"קירות" האלה, שהיו חסרים בנו, מאפשרים לנו להיות כלי קיבול אדיר לתעצומות של הנדרשות למתן סליחה ומחילה ולגדולת הנפש לבקש סליחה ומחילה.

חודש אלול הוא ההזדמנות לחשבון נפש

אנו יכולים לעשות חשבון נפש ולהיות אנשים טובים יותר במשך כל השנה. אלא, שחודש אלול הוא הזדמנות שאינה קיימת בשאר החודשים: הוא "מכריח" אותנו לבצע חשבון נפש, לבדוק את המאזן השנתי שלנו ומעמיד אותנו בפני האמת ובפני הצורך לבצע ניקיון והיטהרות פנימית עמוקה.

התמורה הגדולה ל"מבצע הניקיון" הזה והצמיחה הרוחנית שבעקבותיו, מתבטאת בשמו של החודש הפותח את השנה החדשה: תשרי. שם החודש מרתק – מאחר שבתוכו מצויה המילה "תשר", כלומר מתנה (תשורה). ואכן, תשרי, כראוי לחודש הפותח שנה חדשה, מסמל התחדשות, שיגשוג וצמיחה בכל המישורים: האישי, הזוגי, המשפחתי והרוחני.

אני מאחלת לכולנו שחודש הרחמים והסליחות יביא אותנו אל שערי גדלות הנפש, ושבו ינשרו מעלינו כל קליפות הכעס, העויינות והמרירות ובמקומם נדליק אורות של אהבה של איש לרעהו.