ושמחת בחגך

ושמחת בחגך – חג הסוכות: החג המיוחד, חג הסוכות הבא עלינו לטובה, משלב קדושה, שמחה ושיתוף בין הפרט לאלוהות. חז"ל (חכמנו זכרם לברכה) ידעו לזהות את השילוב המיוחד הזה. שילוב זה השזור בפסוקים הקשורים בסוכות, "ושמחתם לפני ה' אלוהיכם" והציווי המפורש "ושָמַחְתָ בְחַגֶךָ", גרמו להם לכנות את חג הסוכות בשם: "החג" –  בהא הידיעה.
הייחוד של חג הסוכות, הוא היות ימי החג ימים שבהם נפתחים שערי שמים מחדש, בדיוק כמו ביום הכיפורים ומאפשרים לכל אחד מאיתנו לבקש ולשנות את שנגזר בחתימה ביום הכיפורים. אלא, שבמקום הייסורים, התענית והתחנונים לפני יושב מרומים לחתמנו בחתימה טובה, חג הסוכות הוא חג מלא שמחה – וכאמור אף מצווה היא לשמוח. ימים אלה של חג הסוכות הם ימים שבהם מתחדשת הברית המקודשת, בין הגשמי לרוחני, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ברית זו מלווה, סוככת ומגנה עלינו, עם ישראל, מרגע יציאתנו ממצרים.


 

ושמחת בחגך – עוצמת הסוכה

ובהקשר זה  צץ ועולה גם הקשר הרוחני המיוחד,  בין הסוכה לחופה: כאשר יצאו בני ישראל ממצרים, מסופר "שהיו ענני כבוד מקיפים אותם ומסוככים עליהם" – כאשר הרמיזה היא לכיוון הסוכה – שכמובן היתה גם המעון הארעי של בני ישראל בעת נדודיהם במדבר.

המספר הנומרולגי של המילה"סוכה" הוא: 19, הנחשב מספר עוצמתי ומלא מזל, אותו מזל שליווה את בני ישראל באותם מסעות במדבר, שהוא זה הממשיך להקיף ולשמור עלינו, כפי "שהיו ענני כבוד מקיפים אותם ומסוככים עליהם".
 
הסוכה שהיא מחסה זמני, הינה בעצם מטפורה. היא מסמלת את ה"חופה", שכמו שהסכך סוכך עלינו, כך החופה מחפה עלינו. מספרה הנומרולוגי של המילה "חופה" הוא: 27, הנחשב גם הוא מספר מבורך מאד.
 

ושמחת בחגך – בין סוכה לחופה

אכן, גם הסוכה וגם החופה הן מחסה ארעי, הטומן בחובו סימליות רבה.  הסוכה מוציאה אותנו מן הקבוע והיציב, הבית, אל הארעי והזמני, ובאמצעות החופה, שאף היא מוקמת בצורה זמנית וארעית, היא יוצרת את ברית הקידושין היציבים והחזקים
– שכאשר מדובר בבני זוג, הם יוצרים בית חזק ויציב. בהקשר הסימלי, מבטאת החופה את המעבר מ"סוכת" הקשר הרופף תחילה בין העם לאלוהיו לברית חזקה היוצרת מבנה יציב של קשר-עולם והגנה של האל על עמו.
אני מאחלת לכולנו שמחה בלב, במשך כל ימי החג השמח ביותר, שמחה שתימשך לאורך כל השנה ושבה ינצנצו אלפי חופות ואהבות נצח.